Galović, Tomislav

Izdanja Povijesnog društva otoka Krka / Galović, Tomislav. - 259-268 str.

The publishing activity of the Krk Historical Society is carried out through several series of editions. Listed separately, they are as follows: Krčki zbornik and Special edition of the Krk Historical Society, Little library of Krčki zbornik, Special editions, Other editions. Looking at the individual series of editions we have to this day altogether 64 volumes of Krčki zbornik and 60 volumes of Special edition of the Krk Historical Society, 3 volumes of the Little library of Krčki zbornik, 2 volumes of Special editions and 8 volumes of Other editions. -

Nakladnička djelatnost Povijesnog društva otoka Krka (danas Povijesne udruge otoka Krka) realizira se kroz nekoliko serija izdanja, 1 a pojedinačno to su: ӹӹKrčki zbornik i Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka ӹӹMala knjižnica Krčkog zbornika ӹӹPosebna izdanja ӹӹOstala izdanja Gledajući po serijama izdanja, do danas je objavljeno ukupno 64 sveska Krčkog zbornika i 60 svezaka Posebnih izdanja Povijesnog društva otoka Krka, 3 sveska Male knjižnice Krčkog zbornika, 2 sveska Posebnih izdanja i 8 svezaka Ostalih izdanja. Začetak ove izdavačke djelatnosti datira nedugo nakon osnutka samoga Društva 1969. godine. Točnije rečeno, jedan od povoda utemeljenju Društva bilo je publiciranje zbornika radova (Krčkog zbornika) o povijesti, kulturi i etnografiji otoka Krka. Osim toga, u Statutu Povijesnog društva otoka Krka poseban je naglasak stavljen na izdavanje znanstveno-stručnih i popularnih publikacija, časopisa i elaborata.


HRV

1333-2287

Powered by Koha