Filipec, Krešimir

Lokalitet: Belišće-Zagajci II / Filipec, Krešimir ; Roksandić, Danijela.. - 19-20 str.

U radu se govori o rezultatima arheoloških istraživanja ranoslavenskog groblja na položaju Zagajci II u Belišću. Istraživanja su provedena 2008. godine od Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.


HRV

1845-8408

Roksandić, Danijela ;

Powered by Koha