791.221/.228 ;
Gilić, Nikica

O žanrovskom i umjetničkom filmu u genološkoj koncepciji Hrvoja Turkovića / Gilić, Nikica. - 27-33 str.

Na temelju genoloških teza Hrvoja Turkovića iz različitih faza njegova rada, ovaj tekst govori o mogućnosti shvaćanja art-filma kao žanra te odgovara na pitanje u kojoj je mjeri autorovo ranije shvaćanje toga fenomena, iz knjige Filmska opredjeljenja, izvorno objavljene 1980-ih, integrirano u sustav teorije filmskih vrsta u knjizi Nacrt filmske genologije iz 2010. U cijelom svom radu Turković istražuje mogućnosti i aspekte definiranja kroz opreke, dihotomije, pa se i umjetnički film u takvom kontekstu katkada može shvatiti kao žanr.


HRV

1330-7665

Powered by Koha