Kišiček, Gabrijela

Stavovi prema gradskim varijetetima hrvatskoga jezika / Kišiček, Gabrijela. - 149-169 str.

Temeljni interes sociolingvističkih i sociofonetskih istraživanja jest istraživanje stavova prema različitim varijetetima u jeziku, utvrđivanje povezanosti fonetsko-fonoloških karakteristika govora i procjene društvene poželjnosti te prestižnosti određenoga varijeteta. Cilj ovoga rada bio je istražiti kakvi su stavovi prema gradskim varijetetima hrvatskoga jezika i provjeriti jesu li se i kako ti stavovi mijenjali tijekom godina. Istraživali su se stavovi prema govoru 11 najvećih hrvatskih gradova koji predstavljaju urbana središta svih hrvatskih dijalekata. Pokazalo se kako su govornici procjenjivani kao ne regionalni ujedno bili ocijenjeni i kao osobe najvišeg stupnja naobrazbe, najvišeg društvenog statusa i intelektualnog zanimanja. Među gradovima najpoželjnijim se procjenjivao govor Zagreba, a najmanje poželjnim za javnu uporabu govor Dubrovnika. Međutim, najvažnijom se pokazala povezanost stupnja naobrazbe i regionalnosti govora. Obrazovani govornici iz gotovo svih gradova podjednako bili su manje regionalni, a njihov se govor procjenjivao društveno poželjnijim i primjerenijim za javnu uporabu.


ENG

0352-75655Powered by Koha