Malnar, Marija

Sjeverni dio gorskokotarske kajkavštine nekad i danas / Malnar, Marija. - 47-59 str.

B. Finka goransku je kajkavštinu podijelio na osam dijalekatskih tipova. U svojim je radovima upozoravao da je svim govornim tipovima i mjesnim govorima Gorskoga kotara zajedničko da se u njima govori poseban oblik kajkavštine koji je rezultat raznovrsnih dijalekatskih prožimanja. U radu se prikazuje istraživanje B. Finke i njegovi zaključci o specifičnostima gorskokotarske kajkavštine. Posebno su obrađeni gerovsko-čabarski i prezidanski tip. Finkina istraživanja na tom području uspoređena su s najnovijim istraživanjima provedenim 2011. godine te je utvrđeno koje su inovacije zahvatile navedene govore.


HRV

0439-691X

Powered by Koha