Rovan, Daria

Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima / Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović- Štetić, Vesna. - str.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati motivacijska uvjerenja vezana uz učenje matematike kod učenika viših razreda osnovne škole u skladu s postavkama teorije očekivanja i vrijednosti. Pritom smo željeli utvrditi kakva je struktura motivacijskih uvjerenja u matematici te ispitati u kolikoj su mjeri motivacijska uvjerenja povezana s obrazovnim ishodima: postignućem, spremnošću za daljnje bavljenje matematikom te strahom od matematike. Sudionici su bili 387 učenika petog, šestog, sedmog i osmog razreda dviju zagrebačkih osnovnih škola. Oni su ispunili skale za mjerenje očekivanja i vrijednosti učenika, ciljeva postignuća i straha od matematike. Prikupljeni su i osnovni demografski podaci o sudionicima te podaci o prethodnom i aktualnom postignuću u matematici, kao i procjena spremnosti učenika da se dalje bave matematikom. Rezultati konfirmatorne faktorske analize jasno podržavaju strukturu motivacijskih uvjerenja kakvu pretpostavlja teorija očekivanja i vrijednosti. Kao značajna motivacijska uvjerenja izdvajaju se očekivanja uspjeha te tri komponente procjene vrijednosti (interes, korisnost, važnost). Hijerarhijske regresijske analize pokazale su da su, uz ciljeve postignuća, očekivanja i vrijednosti iz matematike važni prediktori postignuća u matematici, spremnosti na učenje matematike te straha od matematike, čak i kad se kontrolira prethodno postignuće.


HRV

10.5559/di.22.3.05 doi

Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;Powered by Koha