821.18/.9 ; 930 ; 003 ;
Ježić, Mislav

Aśokini natpisi na stijeni : 14 proglasa (Shāhbāzgarhī, Mānsehrā, Kālsī, Girnār, Sopārā, Dhaulī, Jaugaḍa, Eṛṛaguḍi, Sannati) : povijesni uvod, prijevod i tumačenja / Mislav Ježić. - 165-182 str.

Tema broja: Pola stoljeća hrvatske indologije - Tematski blok: Epigrafika -

Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 33 jed. - Summary -


Aśokini natpisi --

Powered by Koha