Horga, Damir

Utjecaj zubne proteze na izgovor frikativa / Damir Horga, Tomislav Badel, Marko Liker, Ana Vidović. - 37-49 str.

Gubitakom zuba te nošenjem zubne proteze mijenjaju se anatomska obilježja vokalnoga trakta. Promjene vokalnoga trakta dovode do prilagodbi govornikovih uobičajenih artikulacijskih programa, a one imaju za cilj proizvodnju razumljivoga govora. Načelo artikulacijske ekvivalentnosti omogućuje takvim govornicima proizvodnju akustički razmjerno prihvatljivoga govora. Međutim, pri izgovoru aerodinamički zahtjevnih glasnika, poput frikativa, javljaju se razlike u proizvodnji govora između govornika sa zubnom protezom i govornika uredne denticije. U ovom je istraživanju analizirana proizvodnja frikativa u govornika s dentalnom protezom (N=33) te su njihovi rezultati uspoređeni s rezultatima ispitanika uredne denticije (N=10). Govor tridesetitroje govornika s protezom analiziran je u dva uvjeta: s protezom i bez nje. Analizirana je proizvodnja šest hrvatskih frikativa u 18 beznačenjskih riječi simetrične vokalske okoline (VKV; V=/i, a, u/; K=/Ʒ, ʃ, z, s, f, x/). Analizirano je šest akustičkih varijabli: 1. trajanje frikativa, 2. težište spektra šuma, 3. raspršenje sprektra šuma, 4. nagib spektra šuma, 5. istaknutost najjače amplitude spektra šuma, te 6. intenzitet šuma frikativa. Govorni materijal snimljen je u standardnim fonetskim laboratorijskim uvjetima. Akustička analiza provedena je programom Praat, a statistička obrada i vizualizacija rezultata programom MS Excel. Rezultati su pokazali da su akustičke karakteristike frikativa u govornika koji nose protezu bliže kontrolnoj skupini kada nose protezu, nego kad su bez nje. -

Badel, Tomislav ; Liker, Marko ; Vidović Zorić, Ana ;Powered by Koha