364.271-053.6-058.6(035) ; 159.922.76-053.6-056.49(035) ; (035) ;
Ajduković, Dean

Prevencija nasilja u mladenačkim vezama : priručnik za voditelje programa / autori Dean Ajduković ... [et al.] ; uredio Dean Ajduković. - Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2011. - 64 str. ; 29 cm.

Opisani su postupci za vođenje četiri standardne preventivne radionice s učenicima srednje škole. Radionice imaju za cilj povećati prepoznavanje oblika nasilja u vezama mladih, povećati svijest o svojim pravima u vezi i kako ih ostvariti sigurnim putem, osvijestiti vlastite stavove o nasilju u bliskim vezama, prepoznati vlastita i partnerova nasilna ponašanja i povećati spremnost na traženje pomoći u slučaju nasilne veze. / Procedures for delivery of four preventive workshops for secondary school students are described. The workshops aim to help increase recognition of different types of violence in adolescent relations, increase awareness of own rights in relationships and how to be safe, recognize own attitudes towards violence in close relations, recognize own and partner's violent behaviors and increase readiness to seek help in case of a violent relation.

9789536353224

Ajduković, Marina ; Cesar, Sanja ; Sušac, Nika ; Kamenov, Željka ; Löw Stanić, Ajana ;

Powered by Koha