Senker, Boris

Gospođa Milka / Senker, Boris. - 95-99 str.

Autor daje umjetnički portret glumice Milke Podrug-Kokotović u kontekstu suvremenoga hrvatskoga i, napose, dubrovačkoga kazališta, a ujedno govori i o problemu zatvorenosti hrvatskoga kazališta.


HRV

9536316-38-2

Powered by Koha