Keresteš, Gordana

Razvoj i potrebe djeteta u kontekstu udomiteljstva / Keresteš, Gordana ; Brajša-Žganec, Andreja ; Žic Grgat, Blanka. - 43-72 str.

Kvalitetna udomiteljska skrb neostvariva je bez poznavanja uobičajenog načina ponašanja i doživljavanja djece određene dobi te očekivanih promjena do kojih dolazi u pojedinim razdobljima razvoja, ali isto tako i bez uvažavanja individualnih razlika u razvoju i specifičnih potreba svakog djeteta. U ovom poglavlju prikazan je razvoj djeteta od začeća do adolescencije, s posebnim naglaskom na onim područjima razvoja koja su u kontekstu udomiteljstva od najveće važnosti: razvoj privrženosti djeteta osobama koje o njemu brinu, reakcije na odvajanje od bliskih osoba te razvoj pojma o sebi i izgradnja vlastitog identiteta. Na početku poglavlja određena su razdoblja razvoja u djetinjstvu i adolescenciji te su objašnjena temeljna načela razvoja, čije poznavanje omogućuje potpunije razumijevanje razvojnih promjena čijem je opisu posvećen najveći dio poglavlja. Prikaz promjena u ponašanju, doživljavanju i sposobnostima do kojih dolazi s porastom djetetove dobi organiziran je kronološki, odnosno podijeljen u pet razdoblja definiranih na početku poglavlja: prenatalno, dojenačku dob, rano djetinjstvo, srednje djetinjstvo i adolescenciju. Najprije je kratko opisana prenatalna faza, pri čemu su najviše istaknuti mogući rizici u tom osjetljivom razdoblju, kao i njihov utjecaj na razvoj nakon rođenja. Za kasnije razvojne faze prikazane su najznačajnije promjene u području tjelesnog, motoričkog, perceptivnog, intelektualnog, jezičnog, emocionalnog i socijalnog razvoja. Nakon opisa razvojnih promjena navedeni su razvojni zadaci za koje se očekuje da ih dijete određene dobi ostvari. Poglavlje završava razmatranjem specifičnih potreba djece u svakom razdoblju razvoja, kao i onih koje su prisutne u svim fazama razvoja. Zadovoljavanje djetetovih temeljnih potreba nužan je uvjet zdravog i skladnog razvoja, a njihovo nezadovoljavanje, koje je često prisutno kod djece koja dolaze u udomiteljsku skrb, taj razvoj ozbiljno ugrožava.


HRV

Brajša-Žganec, Andreja ; Žic Grgat, Blanka ;

Powered by Koha