Orešković Dvorski, Lidija

Francusko-rumunjski jezični dodiri / Orešković Dvorski, Lidija ; Radosavljević, Petar. - 559-568 str.

Francuska je kao simbol elegancije i kulture omogućila francuskim riječima iz raznih područja da se udomaće u brojnim jezicima svijeta. No položaj je rumunjskog osebujan u odnosu na ostale jezike, jer je već u 19. stoljeću francuski zauzeo položaj njegovog glavnog jezika davaoca. Rad daje osvrt na strukturu rumunjskog leksika, s posebnim naglaskom na galicizme i suvremenu ulogu francuskog jezika.


HRV

978953-7494-02-5

Radosavljević, Petar ;

Powered by Koha