Latković, Ivana

Fragmentarna i cjelovita koncepcija tumačenja romana / Latković, Ivana. - 129-137 str.

S obzirom na teorijsko-metodološke pozicije, kao i ciljeve kojima teže, metodičke teorije romana kreću se u širokom rasponu interpretativnih obrazaca koji zadovoljavaju različite književnoznanstvene i čitateljske senzibilitete. Temeljna diferencijacija metodičkih teorija romana polazi od opreke odlomak /integralni tekst, a posljedično tomu nastaju i dva temeljna pristupa romanu u nastavi, odnosno njegova fragmentarna i cjelovita koncepcija tumačenja. U skladu s kriterijem poetičkog, žanrovskog, tipskog individualiteta romaneskne forme, a posebice u kontekstu razlikovanja njezine tradicionalne i moderne strukture, propituje se mogućnost dosljedne, ali i učinkovite aplikacije dviju navedenih koncepcija tumačenja romana.


HRV

978961-237-263-7

Powered by Koha