Barbarić, Ana

Knjižničarske kompetencije / Barbarić, Ana. - 57-68 str.

Rad je objavljen u završnoj publikaciji projekta "Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost (CUK)". CUK je jednogodišnji projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Hrvatskoga knjižničarskog društva. Projekt je odobren 2008. godine na natječaju "Reforma visokog školstva temeljem ishoda učenja" Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. -

U radu je naglašeno kako je za raspravu o kompetencijskom profilu u hrvatskom knjižničarstvu važno znati da Europski kvalifikacijski okvir (EKO) kao instrument za promicanje cjeloživotnog učenja, obuhvaća opće obrazovanje i obrazovanje odraslih, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, kao i visoko obrazovanje. Osam kvalifikacijskih razina koje obuhvaća EKO zasnivaju na ishodima učenja koji se, pak, definiraju pomoću kompetencija. Pošto se kvalifikacija definira kao formalni naziv za određeni stupanj (razinu i obujam) kompetencija određene osobe koji se dokazuje školskom svjedodžbom ili diplomom ili nekom drugom javnom ispravom koju izdaje nadležna ustanova, zaključeno je kako je razumijevanje onoga što čini sam pojam kompetencija ključno za snalaženje kako pojedinaca, tako i ustanova, u procesu cjeloživotnog učenja. U tu je svrhu u radu predstavljeno određenje kompetencija prema projektu Tuning (Tuning educational structures in Europe). Predstavljena je i podjela kompetencija na generičke i područno-specifične izrađena u sklopu spomenutog projekta. Ukratko su opisana i tri dokumenta s kompetencijskih profilima stukovnih udruga (ALA-e, CILIP-a i SLA) kao poticaj Hrvatskome knjižničarskom društvu da izradi nacionalni kompetencijski profil knjižničarske struke.


HRV

978953-500-080-8Powered by Koha