Vuković, Petar, lingvist

Ekolingvistička nastojanja u bačkih Bunjevaca / Vuković, Petar. - 53-65 str.

Bački Bunjevci razvijaju dva ekolingvistička modela: jedan koji je usmjeren na usporedno njegovanje hrvatskoga standardnoga jezika i mjesne novoštokavske ikavice kao jezika pismenosti ograničene funkcionalnosti te drugi koji teži stvaranju posebnoga standardnoga jezika utemeljenoga na novoštokavskoj ikavici. Ta su dva modela usko povezana s dvjema autoidentifikacijama zastupljenima u toj zajednici: prvi s onom koja Bunjevcima pristupa kao dijelu hrvatskoga naroda, drugi s onom koja ih razumijeva kao posebno etničku, odnosno nacionalnu skupinu.


HRV

978953-6979-63-9Powered by Koha