Demicheli, Dino

Miljokazi / Demicheli, Dino ; Pedišić, Ivo. - 35-39 str.

Tri kataloške jedinice obrađuju novopronađene miljokaze na području grada Skradina. Prema imenima careva, miljokazi se mogu datirati u 3. i 4. stoljeće.


HRV

978953-6844-18-0

Pedišić, Ivo ;

Powered by Koha