Belaj, Marijana

Sveci zaštitnici u pobožnosti Krivopućana / Belaj, Marijana. - 221-239 str.

Rad se temelji na etnološkom istraživanju štovanja svetaca kao zaštitnika (u okviru dulije) u pobožnosti krivoputske zajednice. Istraživanje je provedeno u dva navrata u selima i zaselcima na području Krivoga Puta tijekom 2004. godine. Razmatrajući prigode u kojima se ovo štovanje javlja, te prakse putem kojih se ono izražava, u radu se propituju raznovrsne uloge, značenja i važnost koje Krivopućani u svojemu životu pridaju svecima zaštitnicima. Iako je težište rada na duliji, radi cjelovitijeg shvaćanja krivoputskog štovanja svetaca zaštitnika uključen je i kratak osvrt na štovanje Majke Božje Snježne koja je najpopularnija zaštitnica u osobnim pobožnostima i ujedno bitan čimbenik u samoidentifikaciji Krivopućana. Pri traganju za prisutnošću ostalih svetaca zaštitnika u životu Krivopućana posebno se istraživački operativnom pokazala prizma godišnjih običaja stoga što pruža bogat uvid u raznovrsne izvaninstitucionalne postupke koji se odvijaju na spomendane svetaca, i u prateća vjerovanja. Na području Krivoga Puta ovim se svecima gotovo u pravilu pripisuje uloga osiguranja gospodarskog boljitka, bilo izravno, bilo da se njihova veza s gospodarstvom iščitava u postupcima ili zabranama na njihov spomendan. Promjene u načinu života odražavaju se i na štovanje svetaca no, barem kako je prikupljeno gradivo pokazalo, to ne mora rezultirati napuštanjem pojedinih svetaca zaštitnika nego promjenom njihovih uloga. U radu se razmatraju i mogući razlozi dodjeljivanja pojedinih uloga odabranim svecima. Na temelju sadržaja pojedinih postupaka i njihova značenja za one koji ih izvode ocrtavaju se neke opće značajke pobožnosti u ovoj zajednici.


HRV

978953-175- 266-4

Powered by Koha