Timko Đitko, Oksana

Glagolski oblici kao izraz gramatičkih kategorija / Oksana Timko Đitko. - 19-25 str.

U analizi glagolskih gramatičkih kategorija pokušali smo objasniti razlike između glagolskog sustava ukrajinskog, rusinskog i hrvatskog jezika. U analiziranim jezicima svaka glagolska kategorija sudjeluje različitim intenzitetom i različitim ograničenjima u tvorbi glagolskih oblika. Broj glagolskih oblika nije isti. U ukrajinskom jeziku postoji veći broj glagolskih pridjeva, bezlične tvorbe na –no, -to, dok je hrvatski bogatiji vremenskim oblicima (futur II., aorist, imperfekt). U sva tri jezika ograničavajuće su općeglagolske kategorije (kategorija vida i prijelaznosti). Glagolske kategorije češće imaju ograničavajuću ulogu u tvorbi glagolskih oblika u ukrajinskom i rusinskom jeziku.


HRV

978953-175-334-0

Powered by Koha