Ćorić, Franko

Kategorizacija dalmatinskih spomenika Aloisa Hausera. Prilog povijesti umjetničke topografije u Hrvatskoj / Ćorić, Franko. - 353-368 str.

Referent za Dalmaciju Središnjega povjerenstva Alois Hauser predložio je u rukopisu iz 1894. godine Kategorizaciju spomenika graditeljstva u Dalmaciji u kojemu je povijesne spomenike kategorizirao u kategorije I. i II. U popisu spomenika uvršteni su spomenici predromaničke, pravoslavne, islamske i barokne arhitekture, a ne samo antičke, srednjovjekovne i renesansne. Hauserova Kategorizacija našla se među podlogama savjetovanja o zakonskoj zaštiti spomenika u Ministarstvu bogoštovlja i nastave u jesen 1894. godine.


HRV

978953-175-357-9

Powered by Koha