Galić, Branka, sociolog

Ženski pokreti / Galić, Branka. - 811-812 str.

Sociološko-komparativni pregled i analiza ženskih pokreta od predsufražetskih, sufražetskih (prvoga vala), neofeminističkih (drugoga vala) do postmodernih (trećega vala).


HRV

9789536036417

Powered by Koha