Rubić, Tihana

Uporišne točke djelovanja i/ili sjećanja / Rubić, Tihana ; Mucko, Bojan ; Katić, Mario. - 33-64 str.

U radu se ukazuje na osobe i događaje iz pedesetogodišnjega djelovanja Društva, koje sami etnolozi ističu kao 'važne', 'vrijedne', 'one koji se ističu'. Na toj perspektivi počivaju i autorska analiza i interpretacija obrađenih tema i razdoblja u ovom prilogu. Iako tekst donosi iscrpnu faktografiju, cilj nije bio pružiti tek faktografski pregled pedesetogodišnjega djelovanja Društva. Njime se, prije svega, ukazuje na one aspekte djelovanja koji iz emskoga vrednovanja i deskripcije pedesetogodišnjega rada ove strukovne udruge predstavljaju 'uporišne točke' sjećanja.


HRV

978953-55302-5-1

Mucko, Bojan ; Katić, Mario ;

Powered by Koha