Vidović Zorić, Ana lingvist

Jezični status djece urednog jezičnog razvoja i djece s posebnim jezičnim teškoćama / Vidović, Ana ; Mildner, Vesna. - 186-197 str.

Posebne jezične teškoće (PJT) poremećaj su u razvoju govora još nepoznata uzroka. Djeca s PJT-om ne pokazuju slušne nedostatke, a kognitivne, socijalne i motoričke sposobnosi u skladu su s njihovom dobi. Ipak, novija istraživanja upućuju na specifična neuroanatomska obilježja u osoba s PJT-om te na genetsku predisponiranost za ovaj razvojni poremećaj. Najčešće se manifestiraju kao zakašnjelo ovladavanje govorom i zakašnjeli razvoj sposobnosti njegova razumijevanja, te kao siromašniji vokabular u odnosu na djecu urednog jezičnog razvoja (UJR). Kada se govor napokon pojavi, agramatičan je. Riječi su obično kratke, rečenice jednostavne. Na fonetskoj razini česte su omisije, supstitucije i distorzije. Cilj ovoga rada bio je usporediti govor poetogodišnjaka UJR-a s govorom petogodišnjaka s PJT-om. Rezultati ispitivanja pokazali su da je sposobnost ponavljanja rečenica djece s PJT-om znantno manja u odnosu na kontrolnu skupinu, a posebno gramatički složenijih struktura. Djeca s PJT-om lošiji uspjeh pokazuju i u pripovijedanju, na što upućuje kraća prosječna dužina iskaza te manji broj glagola u iskazu. Dobiveni rezultati potvrđuju rezultate dosadašnjih istraživanja ove jezično-govorne pojave.


HRV

978953-175-351-7

Mildner, Vesna ;

Powered by Koha