Munk, Ana

Doktrina blažene vizije (visio Dei) u prikazu Raja u kapeli Strozzi u crkvi Santa Maria Novella u Firenci: odnos privatnog i kolektivnog naručiteljstva / Munk, Ana. - 37-52 str.

U članku se razmatra jedno od najznačajnijih djela talijanskog Trecenta, kapela Strozzi u crkvi Santa Maria Novella u Firenci koju su oslikali braća Nardo i Andrea zvan Orcagna di Cione i Giovanni del Biondo, te se predlaže nova interpretacija prikaza Raja. Glavna teza ovog članka jest da je uvećavanje i odvajanje tema Raja i Pakla od središnjeg prikaza Posljednjeg suda rezultat tomističke interpretacije Raja kao blažene vizije (visio Dei) koja se događa u trenutku smrti pokojnika, za razliku od Posljednjeg suda koji se isčekuje. Na taj se način kompozicijskim odvajanjem Raja i Pakla željelo razlučiti dva vremenski odvojena događaja. Nadalje, autorica smatra da je ikonografski program ove kapele, a posebno vaænost tema Raja i Pakla bio nadahnut intelektualnim okruženjem koje je postojalo u Generalnom učiliπtu u prostorima samostana Santa Maria Novella koji je ujedno bio i najbogatiji i najutjecajniji od svih europskih dominikanskih samostana. Tvorac ikonografskog programa je bio najvjerojatnije fra Pietro Strozzi, član obitelji Strozzi i magistar teologije. U takvom okruženju njegovao se tomizam, te tekovine skolastičkog racionalnog, jasnog i logičnog argumentiranja vjerskih doktrina. Autorica smatra da značenje ovih fresaka počiva na učenju sv. Tome Akvinskog kojeg su dominikanci bili obavezni proučavati/koristiti u interpretaciji svih vjerskih pitanja pa tako i onog o prirodi blaženstva, doktrine koja je dvadesetak godina prije oslikavanja ovih fresaka bila predmet žučnih rasprava. Dominikanski tj. tomistički argument je pobijedio: tekstualno je taj argument oblikovao 1336. godine papa Benedikt XII u enciklici Benedictus Deus, dok je likovno, smatra autorica, doktrina blažene vizije predočena u kapeli Strozzi kroz prikaz Raja.


HRV

9789536106882

Powered by Koha