Radoš-Perković, Katja

Arie nove del 1741 / Radoš-Perković, Katja. - 26-37 str.

Poglavlje analizira stihove pjesama uglazbljenih u notnom izdanju "Arie nove 1741" pronađenom u Državnom arhivu u Pazinu. Analiziraju se stilske i formalne osobine stihova u odnosu na kakonizirano onodobno pjesništvo i libretistiku.


HRV

978953-7640-04-0

Powered by Koha