Slunjski, Edita

«Rast» i «granice rasta» u procesu razvoja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića – hrvatska stvarnost / Slunjski, Edita. - 127-137 str.

Razvoj odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića iziskuje postojanje niza preduvjeta, poput razumijevanja i uvažavanja sustavnih značajki odgojno-obrazovne ustanove te obilježja samog procesa promjene. Pri tome istaknutu ulogu imaju kompetencije odgajatelja, koje se stječu kroz primjene oblike njihova inicijalnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja. Veliku ulogu u razvoju odgojno-obrazovne prakse, a osobito osiugranju kontinuiteta tog razvoja, imaju ravnatelji tj. organizacijsko vođenje vrtića. Pesrpektivu procesa mijenjanja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma uvelike određuje postojenje sustavne podrške i usklađenog djelovanja različitih dijelova sustava, na državnoj i lokalnim razinama. Zato se u ovom radu posebno apostrofira važnost povezivanja tj. uspostavljanja dijaloga i profesionalnog partnerstva svih čimbenika sustava.


HRV

978953-57365-0-9

Powered by Koha