Timko Đitko, Oksana

Modely tvorenja pryslovnikoh u ruskym jazyku / Timko Đitko, Oksana. - 273-287 str.

Присловнїки по нєшка остали гевта файта словох котра найменєй одредзена и нєдосц зозгранїчена од других файтох словох. Сам факт же присловнїки файта словох котра може буц створена од, практично, шицких полнозначних файтох словох и же ше каждодньово можу твориц нови присловнїки по уж постояцим моделу, поставела циль того виглєдованя. Циль нам преучиц котри то модели твореня присутни у руским язику з помоцу котрих ше творя присловнїки. Котри од тих моделох продуктивни, активни и нєшка, а котри архаични та спрам нїх виведзени лєм дзепоєдни деривати. Творчи модели ше класификую лє лєм спрам свойого походзеня, алє и справ файти присловнїка котри творя (места, способу, обставини, часу...), прето хаснованє дзепоєдного моделу у процесу деривациї нїґда нє случайне.


rusinski

97886-6065-144-2

Powered by Koha