Grmača, Dolores

Petrarkini Trijumfi u Zoranićevim Planinama / Grmača, Dolores. - 113-125 str.

U radu se istražuje utkanost Petrarkinih Trijumfa u gustu mrežu intertekstualnih referenci u Zoranićevim Planinama na narativnoj i semantičkoj razini teksta te moguće paralele između Zoranićeve koncepcije putovanja i Petrarkinih alegorijskih trijumfa: u prvom trijumfu Ljubav trijumfira nad čovjekom i svijetom, slijedi trijumf Čistoće nad Ljubavlju, potom Smrti nad Čistoćom, Slave nad Smrću, Vremena nad Slavom i naposljetku Vječnosti nad Vremenom.


HRV

978953-175-439-2

Powered by Koha