Aleksovski, Marinela

Jezične funkcije / Aleksovski, Marinela ; Banković-Mandić, Ivančica ; Carović, Ines ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva. - 43-106 str.

Hrvatski B1: opisni okvir referentne razine B1 je priručnik za vrednovanje, poučavanje, osmišljavanje matreijala za učenje hrvatskog kao drugog i stranog na razini učenja B1.


ENG

978953-175-468-2

Carović, Ines ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana, ; Gulešić Machata, Milvia ;

Powered by Koha