Timko Đitko, Oksana

Rusinska leksikografija / Timko Đitko, Oksana. - 131-140 str.

Proces i redoslijed uređivanja rječnika na rusinskom jeziku tekao je prema predviđenom slijedu razvoja leksikografije manjinskog jezika: najprije su sastavljani manji dvojezični terminološki rječnici, zatim veliki opći dvojezični rječnici, d abi se došlo do konačnog cilja - stvaranja jednojezičnog rječnika. Počeci rusinističke leksikografije imali su višestruki zadatak: stabiliziranje pravopisa, oblikovanje terminologije, normiranje postojećeg leksika. Prva leksikografska izdanja bila su sastavljena za korisnike kojima je odredišni jezik puno bolje poznat od polazišnog. Krajnji cilj - jednojezični rječnik narodnog jezika - nastaje u vrijeme potpunog bilingvizma i velike asimilacije te je i njegova uloga sačuvati riječi koje polako nestaju, ili su već zaboravljene.


HRV

978953-175-446-0

Powered by Koha