Grgić, Ana, kroatistica

Nomen est culturae omen - Vosijanske antonomazije u različitim kulturama/jezicima / Grgić, Ana ; Nikolić, Davor. - 189-202 str.

Vosijanske antonomazije zamjenjuju neku osobinu vlastitim imenom koje je u kulturnom pamćenju steklo prototipnost. Izvorišta vosijanskih antonomazija stvarna su vlastita imena iz povijesti, umjetnosti, popularne kulture, ali i ona fikcionalna, koja za govornike tzv. zapadnoga kulturnoga kruga potječu ponajviše iz grčko-rimske mitologije, Biblije i kanonskih književnih djela. Pretpostavka ovoga istraživanja bila je kako se osim velikog broja kulturno univerzalnih često javljaju i kulturno specifične antonomazije. S pomoću upitnika s dvama tipovima zadataka ispitana je upotreba i prepoznavanje vosijanskih antonomazija za govornike šest različitih jezika unutar zapadnoga kulturnoga kruga. Rezultati su pokazali kako je teško tvrditi da postoje univerzalna izvorišta te kako na upotrebu i prepoznavanje pojedinoga imena velik utjecaj ima frazeologija i kulturno pamćenje matične zajednice. Kulturno specifičnima pokazala su se ona imena koja potječu iz matične kulture ispitanika, odnosno ona koja imaju potvrđen visok stupanj frazeologiziranosti.


HRV

978953-169-258-8

Nikolić, Davor, ;

Powered by Koha