Sychowska-Kavedžija, Jolanta

Ogledna i uporabna komunikacijska norma - Zakon o poljskom jeziku i njegovoj zaštiti / Sychowska-Kavedžija, Jolanta. - 527-532 str.

U članku se razmatraju osnovna pitanja ogledne i uporabne komunikacijske norme u poljskom jeziku s obzirom na primjenu Zakona o poljskom jeziku, odnosno njegovoj zaštiti.


HRV

Powered by Koha