Keresteš, Gordana

Dječja agresivnost: što pokazuju rezultati istraživanja provedenih u našoj zemlji? / Keresteš, Gordana. - 33-43 str.

Rezultati brojnih istraživanja pokazuju kako su agresivnost i nasilje u dječjoj dobi prediktivni za agresiju i nasilje u odrasloj dobi. Stoga su, dugoročno gledano, programi rane prevencije najučinkovitiji način smanjivanja i suzbijanja agresije i nasilja. Nužan preduvjet kreiranja uspješnih ranih prevencija jest dobro poznavanje dječje agresivnosti i činitelja povezanih s razvojem agresije. Iako su u svijetu provedena brojna istraživanja dječjeg agresivnog i nasilničkog ponašanja, njihovi rezultati ne mogu se izravno primijeniti u našoj zemlji i poslužiti kao temelj za planiranje mjera usmjerenih na smanjivanje i suzbijanje agresije i nasilja, jer kulturalni činitelji i specifičnosti imaju važan utjecaj na razvoj i manifestaciju agresije i nasilja. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja agresivnog ponašanja djece iz naše zemlje i nekih činitelja povezanih s razvojem agresivnosti. Prikazana istraživanja bavila su se sljedećim pitanjima: (1) vrstama dječjeg agresivnog ponašanja koje razlikuju odrasli i sama djeca ; (2) stavovima i reakcijama djece i odraslih (učitelja) na različite vrste dječjeg agresivnog ponašanja ; (3) spolnim razlikama u dječjoj agresivnosti ; (4) odnosom između agresivnog i prosocijalnog ponašanja ; (5) povezanosti roditeljskih odgojnih postupaka i dječje agresivnosti ; (6) utjecajem rata na dječju agresivnost i (7) mjerama dječjeg agresivnog ponašanja. Poseban naglasak u radu stavljen je na praktične implikacije dobivenih rezultata, s ciljem da se doprinese stvaranju empirijskih temelja za kreiranje programa rane prevencije agresije, nasilja i zlostavljanja u našoj zemlji.


HRV

Powered by Koha