Boras, Damir

Analiza grafičkih mogućnosti sučelja sustava za e-učenje Omega / Boras, Damir ; Matić, Sanja. - str.

MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) je modularna objektno orijentirana dinamična okolina za e-učenje. Budući da je to sustav otvorenog koda (open source) dostupan je i besplatan svima. Omega je inačica sustava Moodle na hrvatskom jeziku implementirana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao sustav za učenje u elektroničkoj okolini, podrazumijevajući učenje na daljinu, kao i računalno potpomognutu nastavu. Za kolegije na Omegi kao paralela analognoj nastavi može biti otvoren i aktiviran tzv. course account te im se može pristupati s aspekta studenta, profesora ili administratora. Grafičke su mogućnosti Omege modularno specifične, što znači da je sučelje za svaki od modula ograničeno određenom vrstom dizajna i formatom sadržaja. Takva platforma ograničava prijenos medijski višesložnih poruka primjerice onih koje objedinjavaju tekst, sliku i animaciju. Kritička analiza grafičkih mogućnosti sučelja Omege ukazuje na potrebu za razvojem složenijih modula opsežnijih mogućnosti prikaza i organizacije sadržaja.


HRV

Kišiček, Sanja ;Powered by Koha