Pavlin-Bernardić, Nina

Konceptualno znanje o zbrajanju: analiza dječjih interpretacija osnovnih svojstava zbrajanja / Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna. - 92-92 str.

Brojna istraživanja pokazuju da razvoj matematičkih pojmova započinje vrlo rano da bi se intenzivirao u predškolskom i školskom razdoblju. Jedan takav ključni konceptualni napredak predstavlja razumijevanje odnosa dio-cjelina koji predstavlja osnovu za stjecanje vještine zbrajanja (Resnick, 1992). Na razvoju znanja o odnosu dio-cjelina temelji se usvajanje osnovnih svojstava zbrajanja - aditivnosti, komutativnosti i asocijativnosti. U našem prijašnjem istraživanju (Pavlin-Bernardić i sur., 2006) analizirana je dječja uspješnost u zadacima koji su zahtijevali razumijevanje osnovnih svojstava zbrajanja. Djeca dobi od 4 do 7 godina ispitana su individualno, u kontekstu konkretnih objekata – trebala su odgovoriti imaju li dva medvjedića jednak broj bombona, pri čemu su medvjedićima bomboni bili raspodijeljeni prema načelima aditivnosti, komutativnosti ili asocijativnosti. Pokazalo da su djeca vrlo uspješno rješavala ove zadatke, a razlike u uspješnosti nađene su samo između najstarije i najmlađe dobne skupine. No, u nekim istraživanjima pokazalo se da djeca mogu biti uspješna u prepoznavanju svojstava zbrajanja u ranijoj dobi nego što su uspješna u njihovom objašnjavanju (Canobi i sur., 1998 ; Canobi i sur., 2002), što ukazuje na to da se s dobi razvija mogućnost verbaliziranja i objašnjavanja matematičkih koncepata. Kako bismo provjerili postoje li kvalitativne razlike u dječjim obrazloženjima odgovora, koje bi ukazale na različite razine konceptualnog znanja o zbrajanju, u ovom radu detaljno su analizirana objašnjenja koja su djeca davala prilikom rješavanja zadataka. Objašnjenja djece svrstana su u nekoliko kategorija, te je provjereno razlikuju li se djeca različite dobi prema čestini korištenja objašnjenja iz različitih kategorija i postoje li razlike u čestini korištenja različitih kategorija objašnjenja za različita svojstva zbrajanja. Raspravljene su teorijske i praktične implikacije dobivenih rezultata.


HRV

Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;

Powered by Koha