Stanković, Davor

Što mislite o ovoj temi? (analiza internetskih komentara novinskih članaka) / Stanković, Davor ; Kišiček, Gabrijela. - 51-51 str.

Demokracija svakom čovjeku jamči pravo na mišljenje, a suvremena tehnologija to načelo provodi u djelo. Danas je, uz pristup internetu, moguće ne samo pročitati novinski članak već ga i komentirati. Ovaj se rad bavi analizom internetskih komentara novinskih članaka. analiza obuhvaća argumentiranost iznenesnih stavova, kulturu komunikacije i pismenost komentatora.


HRV

Kišiček, Gabrijela ;

Powered by Koha