Šantek, Goran Pavel

Paški sveti prostor i njegov kulturološki kontekst / Šantek, Goran Pavel. - str.

Autor je u radu predstavio doprinos vlastitih terenskih istraživanja na otoku Pagu istraživanjima slavenske mitologije i njezina prostornoga očitovanja. Već poznatu trinarnu strukturu organiziranja praslavenskih svetih prostora autor je stavio u indoeuropski kulturni kontekst te uz razmatranje utjecaja nekih aspekata solarnoga kulta u drevnih Indoeuropljana došao do novih spoznaja koje je i predstavio.


HRV

Powered by Koha