Matijašević, Željka

Toplakova "dobro" strukturirana neuroza i pokušaj izlaska iz hipertrofije neurotske analize : "Isušena kaljuža" Janka Polića Kamova / Matijašević, Željka. - 236-246 str.

Rad analizira "Isušenu Kaljužu" Janka Polića Kmaova iz psihoanalitičke perspektive, s naglaskom na lik Arsena Toplaka. Prate se njegove neurotske faze i autoanalitički iskazi o tipologijama mentalnih poremećaja.


HRV

Powered by Koha