Banek Zorica, Mihaela

Aktivna uloga studenata u virtualnom obrazovnom okruženju / Banek Zorica, Mihaela ; Fresl, Iva ; Lukačić, Petar ; Tuškan, Katarina. - 193-198 str.

Promjene uvjetovane napretkom informacijsko komunikacijske tehnologije utječu na sve aspekte ljudskog života. Obrazovne institucije redefiniraju i usklađuju programe i kurikulum s uvijetima koje zahtijeva moderno informacijsko društvo odnosno društvo znanja. Samo obrazovno okruženje transformira se od okruženja gdje je nastavnik u centru obrazovnog procesa, prema okruženju u kojemu je glavni fokus na studentu i njegovom usvajanju znanja kroz samostalan istraživački rad. Obrazovni sustav ima za cilj stvaranje aktivnih i samostalnih sudionika društva znanja, stručnjaka spremnih na konstantne promjene i cijeloživotno učenje. Elektroničko obrazovno okruženje jedna je od platformi za provođenje istraživačkog učenja i primjenu novih oblika nastave. Znanja i vještine potrebne za djelovanje u virtualnom ili mrežnom okruženju drugačija su od onih potrebnih za uspješno funkcioniranje u tradicionalnim učionicama. U ovom članku prikazat ćemo rezultate i iskustva studenata Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u radu sa sustavom e-učenja Omega, te usvajanjem i primjenom znanja izradom nastavnih materijala tzv.lekcija.


HRV

Fresl, Iva ; Lukačić, Petar ; Tuškan, Katarina ;

Powered by Koha