Gilić, Nikica

Novija recepcija hrvatskog igranog filma 1950-ih - slučaj filma H-8... Nikole Tanhofera / Gilić, Nikica. - 122-134 str.

U članku se analiziraju različiti pristupi proučavanju hrvatskoga filma u globalnom, europskom i jugoslavenskom kontekstu na primjeru filma H - 8 Nikole Tanhofera. Autor objašnjava kontekst u kojem je film snimljen kao i kontekst u kojem je recipiran i proučavan.


HRV

Powered by Koha