Hrvatić, Neven

Upravljanje i stručno-pedagoško vođenje učeničkog doma / Neven Hrvatić. - str.

Oblikovanje unutarnjeg i vanjskog okruženja za djelotvorno upravljanje i vođenje doma, koncepcijski obuhvaća: • Organizaciju: Ljudi koji rade zajedno koordinirajući svoje postupke radi postizanja određenog cilja • Cilj: Željeno buduće stanje kojeg institucija/dom hoće postići • Menadžment: Proces korištenja organizacijskih resursa kako bi se postigao cilj putem planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole. Pedagoški menadžment doma znači ostvarenje pedagoških ideja o domu u domu, vođenje socijalnih procesa u domu usklađivanjem pedagoških ideja (teorija odgoja i obrazovanja) sudionika domskog života – odgojenika, odgajatelja i domskog okružja. Promjene doma realiziraju se kroz ciklus koji obuhvaća: razvijanje vizije doma, sagledavanje bitnih odrednica (prednosti i slabosti) postojećeg stanja u svijetlu vizije, određivanje cilja i prioritetnih područja unapređivanja, izradu plana zadataka koje želimo postići i mjera uspješnosti, ponovnog sagledavanja temeljnih odrednica nove situacije u učeničkom domu, promjene vizije i novog ciklusa.


HRVPowered by Koha