Vlahović-Štetić, Vesna

Rad s darovitima: stanje u sustavu i moguća poboljšanja / Vlahović-Štetić, Vesna ; Vojnović, Narcisa. - 47-58 str.

Analiza brige o darovitoj djeci i mladima u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu izložena u ovom radu upućuje da, usprkos nastojanjima obrazovnih vlasti i samih škola da se ovo područje rada znatno unaprijedi, što se očituje u strateškim i normativnim aktima koji uređuju ovo područje i u brojnim primjerima dobre prakse, posebne potrebe darovitih u nizu aspekata nisu ni približno zadovoljene. U radu se stoga izlažu polazišta mogućih poboljšanja ovog područja rada te predlažu ciljevi i sastavnice cjelovitog sustava brige o darovitima. Polazeći od temeljnog preduvjeta: donošenja odgovarajuće nacionalne strategije odnosno koncepcije, to uključuje razvoj i unapređivanje tri temeljne sastavnice rada s darovitima: 1. ujednačene identifikacijske procedure (uključeni stručnjaci, postupci, instrumenti, registri), 2. podrška darovitoj djeci i mladima (obogaćivanje programa, akceleracija, savjetovanje, stipendiranje) te njihovim obiteljima i učiteljima, 3. obrazovanje učitelja i mentora darovitih učenika (inicijalno, cjeloživotno, specijalističko).


HRV

Vojnović, Narcisa ;

Powered by Koha