Pavlin-Bernardić, Nina

Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod učenika osnovne škole / Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria i Arambašić, Lidija. - 82-82 str.

U ovom istraživanju ispitani su stavovi učenika osnovne škole prema matematici, njihova uvjerenja vezana uz matematiku (je li sposobnost za matematiku urođena i je li matematika muška domena) i strah od matematike, te je provjereno postoje li razlike u tim varijablama ovisno o dobi, spolu i ocjeni iz matematike. U istraživanju je sudjelovalo 339 učenika petog, šestog, sedmog i osmog razreda iz dvije zagrebačke osnovne škole, ukupno 159 djevojčice i 180 dječaka. Korištena su dva mjerna instrumenta: Ljestvica za ispitivanje stavova i uvjerenja prema matematici (Vlahović-Štetić, Rovan i Arambašić, 2005) te Ljestvica za ispitivanje straha od matematike (Vlahović-Štetić, Rovan i Arambašić, 2005). Pokazalo se da sudionici imaju blago pozitivan stav prema matematici, s tim da postoji statistički značajna razlika po dobi – mlađi učenici imaju pozitivniji stav. Učenici uglavnom ne vjeruju da su matematičke sposobnosti urođene, s tim da učenici viših razreda imaju nešto izraženije uvjerenje o urođenosti matematičkih sposobnosti. Dobivena je značajna razlika u uvjerenju da je matematika aktivnost za dječake s time da su djevojčice manje uvjerene u to dok su procjene dječaka neutralne. Strah od matematike je na cijelom uzorku slabo izražen, no djevojčice imaju izraženiji strah od dječaka. Također se pokazalo da postoji razlika između učenika s obzirom na ocjene - učenici koji imaju više ocjene iz matematike imaju pozitivniji stav prema matematici i manje izražen strah od matematike. Provjerili smo i kako stavovi, uvjerenja i strah od matematike predviđaju ocjenu iz matematike. Pokazalo se da ovi prediktori objašnjavaju 24.4% varijance kriterija, s tim da se stav prema matematici pokazao najboljim prediktorom.


HRV

Arambašić, Lidija ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;Powered by Koha