Jokić-Begić, Nataša

CORE-OM: Mogućnost korištenja u diferencijalnoj dijagnostici psihičkih poremećaja / Jokić-Begić, Nataša ; Jurin, Tanja. - 10-10 str.

Cilj istraživanja je bio provjeriti osjetljivost i specifičnost CORE-OM ljestvice u razlikovanju zdravih osoba od ljudi s psihičkim smetnjama, te razlikovanje dijagnostičkih kategorija međusobno. CORE-OM smo primijenili na dva klinička uzorka odraslih osoba: 60 hospitaliziranih psihijatrijskih bolesnika s dijagnozom shizofrenije ili bipolarnog poremećaja ; 60 osoba koje su se obratile za ambulantnu psihološku pomoć radi smetnji iz kruga anksioznih poremećaja i blažih poremećaja raspoloženja. Prikazat ćemo usporedbu distribucija rezultata kliničkih skupina sa skupinom zdravih odraslih osoba, te kliničkih uzoraka međusobno. Predloženi su kritični, granični (cut-off) rezultati za razlikovanje osoba s psihičkim smetnjama.


HRV

Jurin, Tanja ;

Powered by Koha