Huić, Aleksandra

Privatna svijest o sebi kao trodimenzionalni konstrukt / Huić, Aleksandra. - 55 str.

Privatna svijest o sebi predstavlja uobičajenu tendenciju usmjeravanja pažnje na one aspekte samog sebe koji nisu dostupni vanjskom opažanju. Najčešće se ispituje jednom dimenzijom Skale svijesti o sebi Fenigsteina, Scheiera i Bussa (1975). Međutim, ova široka definicija i dosadašnja istraživačka praksa ukazuju na probleme, kako s teorijskom konceptualizacijom tako i s jednodimenzionalnim pristupom mjerenju što rezultira kontradiktornim rezultatima istraživanja. « ; Ja» ; nije unitaran konstrukt, pa bi bilo pogrešno tvrditi kako je u bilo kojem trenutku moguće pažnju usmjeriti na cijelog sebe. Pojedinci mogu imati sklonost usmjeravanja pažnje na pojedine aspekte sebe u pojedinom trenucima i u određenim socijalnim situacijama. Ovaj rad predstavlja početni dio istraživanja čiji cilj je razvoj nove teorijske konceptualizacije prema kojoj se privatna svijest o sebi sastoji od nekoliko dimenzija – svijesti o svojim kognicijama, emocijama i tjelesnim promjenama. Polazimo od pretpostavke da se pojedinci mogu razlikovati s obzirom na to koliko često svoju pažnju usmjeravaju na koji aspekt sebe. Cilj ovog istraživanja bio je konstrukcija nove višedimenzionalne skale privatne svijesti o sebi, te posredno pokušaj provjere postavljenih hipoteza. Na uzorku od 153 studenata psihologije primijenjene su preliminarne verzije četiri skale – privatna svijest o sebi_kognicije (PRSC_K) ; privatna svijest o sebi_emocije (PRSC_E) ; privatna svijest o sebi_tijelo (PRSC_T) i opća privatna svijest o sebi (PRSC_O). Temeljem sadržajne analize, te analize inter-item i item-total korelacija izrađene su finalne verzije skala. Za svaku skalu posebno provjerena je i faktorska struktura. Rezultati ukazuju na visoko zadovoljavajuću pouzdanost skala (α =0, 83-0, 92). U radu su predstavljene psihometrijske karakteristike novo konstruiranih skala. Korelacije između pojedinih skala u skladu su s postavljenim hipotezama o višedimenzionalnosti privatne svijesti o sebi.


HRV

Powered by Koha