Butković, Ana

Spolne razlike u taktikama manipulacije / Butković, Ana ; Bratko, Denis. - 104-104 str.

Taktike manipulacije predstavljaju sve one postupke kojima se ljudi koriste kako bi drugi ljudi nešto za njih napravili, popustili njihovim zahtjevima, pristali na nešto. Dosadašnja istraživanja taktika manipulacije koja su se bavila spolnim razlikama uglavnom su pokazala da žene češće od muškaraca koriste indirektne taktike manipulacije. U našem istraživanju smo željeli provjeriti koriste li muškarci i žene u različitoj mjeri određene taktike manipulacije kad žele manipulirati osobe istog nasuprot različitog spola. Podaci su prikupljeni na 678 pojedinaca odnosno 339 parova blizanaca koji su ispunili mjerni instrument za ispitivanje taktika manipulacije. Od toga je 170 njih ispunjavalo mjerni instrument o tome kako koriste taktike manipulacije prema osobi istog muškog spola, 280 prema osobi istog ženskog spola, a 228 prema osobi suprotnog spola. Za svakog sudionika izračunata su četiri rezultata: za indirektne taktike za prisiljavanje, direktne taktike, indirektne taktike za podilaženje, te ukupni rezultat za korištenje taktika manipulacije. Provedena je analiza varijanci s kontrastima. Korištena su četiri kontrasta: usporedba korištenja taktika manipulacije muškaraca nasuprot žena bez obzira na spol mete, muškaraca prema muškarcima nasuprot muškaraca prema ženama, žena prema ženama nasuprot žena prema muškarcima, te prema istom nasuprot suprotnog spola. Kontrasti su pokazali da žene više koriste indirektne taktike za prisiljavanje, direktne taktike i taktike manipulacije ukupno, da žene više koriste direktne taktike sa suprotnim spolom, te da se direktne taktike više koriste prema suprotnom spolu. Značajni F-omjeri dobiveni su za indirektne taktike za prisiljavanje, direktne taktike, te taktike manipulacije ukupno. Scheffeov test je pokazao da muškarci manje koriste indirektne taktike za prisiljavanje prema ženama nego žene prema oba spola, da muškarci manje koriste direktne taktike prema muškarcima nego žene prema oba spola, te da muškarci manje koriste taktike manipulacije općenito prema oba spola nego žene.


HRV

Bratko, Denis ;Powered by Koha