Bijelić, Marijana

Funkcija autora u lirskoj pjesmi bugarskog i hrvatskog narodnog preporoda / Bijelić, Marijana. - 230-249 str.

Ključni problem preporodne književnosti je definicija, odnosno status samog književnog djela, koji u svim razdobljima ovisi o širem društvenom kontekstu. U preporodnoj književnosti književno djelo tek prolazi proces emancipacije na osnovu svoje estetske funkcije, proces koji je u (zapadno)europskim književnostima već dovršen. Zbog toga ustaljeno automatizirano preuzimanje zapadnoeuropskih književnopovijesnih definicija u ovom razdoblju dovodi do metoda koje i same priznaju problem pri definiranju bitnih književnih pojava. Namjera ovog rada bila je pokazati da supostavljanje korpusa i znanstvenih modela različitih južnoslavenskih kultura i književnosti može biti put koji će donijeti produktivnije književnoznanstvene modele što nas upućuje na temu ovog skupa, a to je (među)kulturni dijalog


HRV

Powered by Koha