Jurić, Hrvoje, filozof

Slobodno vrijeme i rad / Jurić, Hrvoje. - 28-28 str.

Iako je veza između slobodnog vremena i rada očigledna, jer je upisana već u pojmove slobodnog vremena i rada, različita shvaćanja, različite teorijske konceptualizacije i različiti društveni konteksti u kojima se oni pojavljuju nukaju nas na pažljivije promišljanje. Izlaganje će se fokusirati na ono što ponajprije određuje navedene različitosti: na industriju rada i industriju slobodnog vremena u kapitalističkom sistemu, te tome suprotstavljenu emancipacijsku kritiku otuđenog rada i utopiju slobodnog vremena, s osloncem u "klasicima filozofije rada i slobodnog vremena" kao što su Karl Marx, Paul Lafargue, Ernst Bloch i Bob Black.


HRV

Powered by Koha