Barbarić, Ana

Entitet izraz konceptualnog modela FRBR : od teorijskog značaja do praktične primjene / - 142-166 str.

Nakon objavljivanja IFLA-ine studije Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa (Functional requirements for bibliographic records – FRBR), više kataložnih stručnjaka komentiralo je preširoko određenje entiteta izraz u studiji te probleme koji iz toga proizlaze. To je ponukalo Grupu za pregled FRBR-a (FRBR Review Group) da 2007. objavi amandman na tekst studije iz 1998. s određenim promjenama u definiranju spomenutog entiteta. U radu ćemo usporediti promijenjeni tekst s izvornim, a, također ćemo se osvrnuti na teorijsko utemeljenje entiteta izraz odnosno srodnih pojmova koji su se prije objavljivanja FRBR-a u kataložnoj teoriji rabili u više ili manje istom značenju. U svjetlu projekata koji imaju za cilj “eferbeerizaciju” knjižničnih kataloga, pokušat ćemo na odabranom primjeru FictionFinder-a ukazati na mogućnosti praktične primjene kako navedenog entiteta tako i cijelog modela FRBR.


HRV

Powered by Koha