Hrvatić, Neven

Romi u Hrvatskoj i društvena skrb za Rome / Neven Hrvatić ; Koraljka Posavec. - str.

Nacionalnim programom za Rome Vlade RH (2003.) i Akcijskim planom Desetljeća za Rome (2005.- 2015.) nastoje se riješiti temeljni problemi u društvenoj integraciji i socijalnom statusu Roma u području očuvanja romske kulture i jezika, ostvarivanja građanskog statusa Roma, političkog predstavljanja, obrazovanja, stanovanja, zdravstva, socijalne skrbi, obiteljske zaštite i zaštite žena, te zapošljavanja Roma. Novi pristup Romima u Hrvatskoj ide prema: poboljšanju socio-gospodarskog položaja, integriranja Roma u sve segmente društva, konceptualizaciji modela odgoja i obrazovanje djece Roma, uz uvažavanje potrebe očuvanja kulture, tradicije i stila života. Evangelizacije Roma je svojevrsna sinteza različitosti polaznica i jedinstvenosti u realizaciji integracije Roma u Hrvatskoj, prema dijalogu (i suradnji) s romskom zajednicom. Jedan od mogućih pristupa pastoralu Roma je provedba projekta/programa Romske odgojne zajednice održane u Belom Manastiru 2009. godine, kao specifičnog oblika odgojne, vjerske i obrazovne djelatnosti za djecu Rome u Hrvatskoj. U Romskoj odgojnoj zajednici se kroz interkulturalni odgoj i obrazovanje, upoznavanje povijesti, tradicijskih i umjetničkih postignuća romskog naroda i uvažavanje kulturne posebnosti Roma u pastoralnom djelovanju, omogućuje romskoj djeci snalaženje u odnosu s drugim ljudima, doživljaj i prožimanje vlastitih i drugačijih kulturalnih obilježja, upoznavanje i otkrivanje vjere kroz zajednički život, poštujući vjersku tradiciju Roma i romski jezik.


HRV

Posavec, Koraljka ;

Powered by Koha