Peti-Stantić, Anita

Opis, propis i red riječi / Peti-Stantić, Anita. - 85-93 str.

Polazeći od funkcionalnostilističkih sintaktičkih teorija u radu se prvo dovodi u pitanje mogućnost obuhvatnog jezikoslovnog opisa i doseg jezikoslovnog propisa na sintaktičkoj razini. S toga se stajališta raspravlja o statusu reda riječi u rečenici i/ili iskazu kao sintaktičko-stilističkom problemu linearnoga ustrojstva. S tim se u vezi pokazuje kako provjeru distribucijskih ograničenja vezanih uz uvrštavanje klitika u linearno rečenično ustrojstvo na sintaktičkoj razini u hrvatskom i slovenskom kao bliskosrodnim jezicima s tzv. slobodnim redom riječi treba tretirati kao podlogu za raspravu o "neutralnosti" i "stilotvornosti" pozicije klitika u navedenim jezicima. Osnovna pitanja koja se pri tome postavljaju tiču se pravilnosti i dopustivosti specifičnih pozicija uvrštavanja klitika u linearnom rečeničnom ustrojstvu.


HRV

Powered by Koha